Home

Myšice malooká

Zbarvením a menšími rozměry připomíná myšice malooká spíše myš domácí nebo mladé jedince myšice křovinné - s těmi byla na našem území ostatně dost dlouhou dobu zaměňována. Nejnápadnějším znakem, kterým se liší od dvou našich podobných druhů myšic, jsou menší oči, které dosahují průměru jen 3,5 až 3. Identifikace. Myšice malooká dorůstá délky těla 70-96 milimetrů, ocas má tento druh dlouhý 64-83 milimetrů, zadní tlapka bývá od 17 do 20,5 milimetrů, ucho 11-15 milimetrů, hmotnost dospělého jedince bývá od 12 do 22 gramů. Je to nejmenší myšice, trochu připomínající myš domácí.Hřbet má šedohnědý, bílé břicho dosti ohraničené, ocas dvojbarevný (svléká. Myšice malooká se v Česku vyskytovala už ve starším holocénu - tedy přibližně před 12 000 lety. Bylo to zjištěno zkoumáním fosilních pozůstatků myšic rodu Apodemus, konkrétně jejich zubů. Myšice malooká byla v té době rozšířena na mnohem větším území, než na jakém se vyskytuje v současnosti

Myšice malooká: Jako zcela nový druh byla popsána teprve v r. 1952 z východního Slovenska a záhy na to byla zjištěna i na Moravě a ve Slezsku. Zbarvením i menší velikostí připomíná myš domácí či mladé jedince myšice křovinné (s nimi byla původně zaměňována). Vyznačuje se především menšíma očima (průměru 3. Myšice malooká (Apodemus uralensis, synonymum Apodemus microps) je malý hlodavec z čeledi myšovitých. Velikostí a zbarvením připomíná myš domácí. Srst má obvykle šedohnědou, zespodu je bělavá. Velmi se podobá myšici křovinné, se kterou bývala dříve zaměňována. Žije převážně v bezlesé krajině v nížinách a středních polohách východní Evropy a Asie. V.

Nejvzácnější je Myšice temnopásá (Apodemus agrarius) a Myšice malooká (Apodemus microps) je ze všech myšic nejmenší. Vzhled. Délka myšice, myslím tím, tělo s hlavou je přibližně od 80 - 110 mm. Délka ocasu je o něco menší než tělo cca 70 - 105 mm, což bývá až 180 ocasních proužků Myšice malooká (Apodemus microps) je drobnější myšice s délkou těla do 90 mm, ocasu 60-90 mm, ušní boltec má menší, nejčastěji 13 mm a také zadní tlapku pouze 17-19 mm, průměr oka nejvýše 4 mm. Barva těla je šedě hnědá, břicho světlejší, bez hrdelní skvrny. Kresby autor, foto M. Heroldová a J. Bohda Identifikace. Myšice křovinná dosahuje délky těla 77-111 milimetrů, ocas je dlouhý 69-106 milimetrů, zadní tlapka bývá velká 19,5-24 milimetrů, ucho 14,5-18,5 milimetrů, hmotnost dospělého jedince kolísá od 13do 38 gramů.Zadní tlapku má většinou kratší než 23 milimetrů, rozhraní mezi šedohnědým hřbetem a břichem je ostré, žlutá skvrna na hrdle často chybí Myšice (Apodemus) je rod myšovitých hlodavců z Evropy a Asie.Dorůstají velikosti 7-14 cm, váží 12-50 g. Systematiky patří do čeledi myšovitých (Muridae) a její podčeledi pravých myší (Murinae).Jsou blízce příbuzné myším rodu Tokudaia žijícím v Japonsku.Evroým myším z rodu Mus, mezi něž patří i myš domácí, jsou již více vzdálené

Myšice malooká (Apodemus microps) Celková délka 77 - 100 mm Poznávací znaky: Celkovým vzhledem připomíná myš domácí, liší se však od ní ostrou hranicí mezi barvou hřbetu a bílým bříškem. Výskyt: Žije na teplých místech s hustým bylinným porostem, na okrajích lesů a v křovinách. Vyskytuje se řídce, většinou. myšice malooká Apodemus uralensis (Pallas, 1811) říše Animalia - živočichové » kmen Chordata - strunatci » třída Mammalia - savci » řád Rodentia - hlodavci » čeleď Muridae - myšovití » rod Apodemus - myšice Chovatelské stanice - Myšice malooká - Myšice křovinná - Apodemus sylvaticus - Myšice lesní - Apodemus flavicollis (starší název myšice žlutohrdlá) - Myšice malooká - Apodemus uralensis (synonymum A. microps) - Myšice temnopásá - Apodemus agrarius. Tento popis byl převzat z Wikipedie. Originální popis na Wikipedi

Myšice malooká (Apodemus uralensis) iFauna

 1. My ice malook (Apodemus microps)N co o n : U n s se vyskytuje na ji n Morav a potom d l na v chod. My ice malook je p vodn stepn druh, ale ob as je k vid n i na b ez ch potok nebo v listnat ch les ch a na pasek ch
 2. isterstvo životního prostředí ve Zprávě o stavu přírody a krajiny 2009
 3. Compre o livro Myšovití: Myšice malooká, Potkan, Krysa obecná, Lumík, Myšice temnopásá, Myšice lesní, Křečík džungarský, Myška drobná, Myšice křovinná na Amazon.com.br: confira as ofertas para livros em inglês e importado
 4. myšice malooká Apodemus uralensis (Pallas, 1811) Vědecká jména Apodemus uralensis (Pallas, 1811) - platné jméno - platné jméno (jako Apodemus uralensis Pallas, 1811) Apodemus microps Kratochvíl & Rosicky, 1952 - platné jméno (jako Apodemus microps Kratochvíl et Rosický.
 5. Myšovití: Myšice malooká, Potkan, Krysa obecná, Lumík, Myšice temnopásá, Myšice lesní, Křečík džungarský, Myška drobná, Myšice křovinná [Zdroj.
 6. První z nich je myšice malooká (Apodemus uralensis), délka její zadní tlapky se pohybuje od 17 do 20,5 mm a žlutá skvrna na jejím hrdle většinou chybí nebo je velmi malá. Ocas dosahuje délky těla. Představuje druh původně obývající stepní prostředí. Vyskytuje se jen v nížinách do nadmořské výšky 350 m n. m. v.
 7. Nabízím k prodeji Krysa obrovská 3500 Kč za mládě (zvyklé na lidskou ruku) Myš nilská 50,- Kč za kus Myšice malooká Cena 70,- Kč ku
PPT - Důležité ekosystémy PowerPoint Presentation - ID:3140603

Myšice malooká (Apodemus uralensis) - ChovZvířat

 1. antními byly myšice malooká (Apodemus uralensis, syn. microps; průměrná relativní abundance (rA) za celé období byla 5,16) a myšice křovinná (Apodemus sylvaticus; rA 3,87). Druhem, který je pro porosty cukrové řepy škodlivým, je hraboš polní (Microtus arvalis; rA 2,86) (obr. 1.). Dalšími druhy byly myšice
 2. This page was last edited on 18 December 2019, at 08:21. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 3. Některé myšice (myšice malooká - naše nejmenší myšice) si pro klásek vyleze až nahoru po stéblu a zanechá tak stéblo stojící bez klásku. Jiné myšice vylezou po klásku jen tolik, jak je klásek udrží, a to podle jejich hmotnosti. Podle výšky strniště pak můžeme odhadnout, který druh klásky sklízel
 4. Mezi zdejší hlodavce patří plšík lískový, plch velký nebo myšice lesní a malooká. Druhy ptáků, které jsou pro národní park charakteristické a pravidelně zde hnízdí, je mimo jiné čáp černý, holub doupňák, datel černý a žluna šedá
 5. nemá myšice malooká) mozkovna) Hmyzožravci Znaky na lebce: a) Úplný chrup b) Horní řezáky (ne hlodáky) c) Ježek (velké jařmové oblouky) d) Krtek (tenké jařmové oblouky) e) Rejci (bez jařmových oblouků) Letouni Kostra: a) Prodloužené prsty a metakarpy b) Stehenní kost se kloubí obráceně.
 6. . Ukázka. Čím se živí následující zvíře? myšice malooká

Myšice malooká

Myšice malooká Naturfoto

 1. Myšice (Apodemus) - rod hlodavců z čeledi myšovitých. Je známo 7 druhů, v České republice žijí 4 druhy. na březích vod myšice temnopásá (Apodemus agrarius) v lesích myšice lesní (Apodemus fl avicollis) na polích myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) a myšice malooká (Apodemus microps)
 2. polní (Perdix perdix) nebo pouze na Žatecko omezený výskyt myšice malooké Cimrmanovy (Apodemus microps cimrmani). Výskyt ohroženého křečka polního (Cricetus cricetus) je navíc kromě polí zsznamenáván i v ruderálních biotopech a biotopech sídel (Vohralík a Melichar 2016)
 3. druhů: hraboš polní (Microtus arvalis), myšice lesní (Apodemus flavicollis), myšice křovinná (A. sylvaticus), myšice malooká (A. uralensis) a myš domácí (Mus musculus). Protože předchozí práce neobsahovala fotodokumentaci, k usnadnění jejich roz­ poznání byla připravena obrazová tabule (obr. 1.). I když by
 4. Myšice temnopásá (Apodemus agrarius) je menší myšovitý hlodavec, o málo větší než myš domácí. Žije především ve vlhčích oblastech, ale také na polích a u okrajů lesa. Je rozšířena ve střední a východní Evropě od Německa až po Kavkaz. Druhou izolovanou oblastí rozšíření je dálný východ. V Česku žije na severní a střední Moravě a v severních.
 5. myšice temnopásá (Apodemus agrarius) myšice malooká (A. microps) menší uši, tlapka 18,5-19,5mm, nížiny J Moravy, stepní, kratší ocas, tmavý pásek, menší řezákový otvor, nadočnicové lišty dvoubarevný ocas 2
 6. Myšice rodu Apodemus sp. Významnou složkou fauny drobných savců jsou myšice r. Apodemus. Nejvýznamnější a nejčastější je myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), , myšice malooká (A. microps) v polích, křovinatých stráních, v zahradách, myšice lesní (A. flavicollis) v lesích, bez většího významu
 7. Myšice malooká nejdříve zkonzumovala pšenici ve 100% případů, myšice křovinná v 87%. Hraboš polní neukazoval žádnou potravní preferenci jednoho z druhů obilí, pšenici přesto volil o trochu více (z 60%). Potrava hraboše polního se skládá mnohem méně ze semen, než je tomu u myšic. Z nutriční analýzy pšenic
MYŠZOO | Krysa obrovská - Cricetomys gambianus Pašerák

Myšice malooká Moulík

Český název Slovenský název Latinský název Savci Cicavce Mammalia Vejcorodí Vajcorodce Prototheria Ptakořitní Vtákozobce Monotremata Ježurovití Ježurovité Echidnidae ježura australská ježura australská Echidna aculeata Ptakopyskovití Vtákopyskovité Ornithorhynchidae ptakopysk podivný vtákopysk divný Ornithorhynchus anatinus Živorodí Živorodia Theria Vačnatci. myšice malooká (Apodemus uralensis) Ekosystém POLE. myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) Ekosystém POLE masožravci a všežravci zastoupeni četnými parazity a predátory pavouci, roztoči, brouci, hlístice obojživelníci hmyzožravci šelmy - lasice kolčava, lasice hranostaj, tchoř světlý, liška obecná. Ekosystém POL

Myšice křovinná - Apodemus sylvaticus - PŘÍRODA

Mezi nové druhy patří také myšice malooká nebo psík mývalovitý. Ten je znám z Podbořanska již z devadesátých let. V lounském Středohoří byl zaznamenán u Vršovic v letech 2000 a 2003, a u Postoloprt v roce 2000, kdy byl nalezen přejetý na silnici. Tradiční druhy z přírody miz myšice malooká (A. microps) myšice temnopásá (Apodemus agrarius) morfologicky kryptické druhy . Created Date: 10/21/2015 5:06:50 PM.

Anebo to, že po géniovi je pojmenovaná planetka pohybující se vesmírem mezi Jupiterem a Marsem, ale také několik druhů štírů nebo jeden poddruh hlodavce jménem myšice malooká, která žije na Žatecku a jedná se o jediný český endemit mezi obratlovci? Latinský název zní Apodemus uralensis cimrmani Myšice malooká měří bez ocasu: 50-70 mm; 70-96 mm; 95-116 mm Čím se živí Myš domácí? tráva, byliny, výhonky, zrna, kůra stromků.

•myšice malooká (Apodemus uralensis) další naše druhy myšic: křeček polní (Cricetus cricetus) •150-600 g, 215-340 mm •zavalité tělo, krátké končetiny a kratičký, řídce osrstěný ocas •pestré zbarvení (na rozdíl od sysla) •pole, louky, meze, břehy vodních tok Prvním zástupcem je myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), druhým myšice malooká (A. microps nebo také A.uralensis). Oba druhy myšic se na pomyslném kontinuu sociálních (socialita - solitérnost) a párovacích systémů (monogamie - promiskuita) liší

Myši, myšice, hraboši, hryzci, norníci; jak je rozpoznat

Jejich zjišťování v terénu je většinou časově náročné a komplikované i determinačními problémy, neboť správné určení řady druhů vyžaduje dostatečné praktické zkušenosti (rejsec černý, hrabošík podzemní, myšice malooká, celá řada druhů netopýrů aj.) Článek Statečnost krysa projevila při detekování nášlapných min, kdy vyčistila více než 141 tisíc metrů čtverečních půdy, což lze srovnat s 20 fotbalovými hřišti Nabízím k prodeji Krysa obrovská 3500 Kč za mládě (zvyklé na lidskou ruku) Myš nilská 50,- Kč za kus Myšice malooká Cena 70,- Kč ku Krysa obrovská.

Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) - ChovZvířat

Myšice - Wikipedi

Myšice křovinná, Myšice lesní, Myšice malooká Animals!

Mus musculatus ver. Alba _____ Minimyš africk Důležité ekosystémy a struktura jejich společenstev Ekosystém LES Ekosystém LES původně na většině území střední Evropy jako klimaxový typ vegetace v nižších polohách lesy listnaté ve vyšších polohách lesy smíšené až jehličnaté dnes u nás lesy zaujímají 33,3 % rozlohy území, tj. asi 26 300 km2 Ekosystém LES Ekosystém LES Ekosystém LES Ekosystém LES. Past čelisťová - - Internetový obchod - ZEPO Ing. Radim Šperl na polní myš, hraboše a hryzce Starý kód:670 877 hellip; Odpověď: Mezi rozevřené čelisti se dá návnada a past nastražíte do míst, kudy hryzec nebo polní myš chodí Významné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus microps). Ptáci: mandelík hajní (Coracias garrulus), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), lejsek malý (Ficedula parva), ťuhýk menší (Lanius minor). Obojživelníci: kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Video: Myšice - Sweb.c

Apodemus uralensis (myšice malooká) BioLib

např. myšice malooká, 00:06:22 jepice krkonošská, tahle kobylka, nebo vřetenovka utajená. 00:06:27 Představte si, tyhle živočichy nenajdete nikde jinde na světě. 00:06:31 Jen u nás! 00:06:33 Co tam bylo dál? Á, fauna! 00:06:37 Neplést s flórou. 00:06:39 Jak Quido krásně ukazuje, flóra jsou rostliny 00:06:43 a fauna jsou. Myšice malooká Apodemus uralensis cimrmani, rozšíření: Žatecko. Saranče Stenobothrus eurasius bohemicus, rozšíření: České středohoří. Skálovka Haplodrassus bohemicus - pavouk, rozšíření: České středohoří. Střevlík Harpalus cisteloides hurkai, rozšíření: České středohoř Každá výše uvedená skupina živočišstva,má po rozkliknutí dole možnost výběru jiných druhů tvorstva..příkladně Jako další druh uvádíme např. chráněnou veverku obecnou, rejska obecného,ježka východního, krtka obecného, myšice malooká. Nejvzácnější ptáci našich lesů jsou mnozí dravci, z nichž můžeme pozorovat jestřába lesního a káně lesní Údolí Litavy na středním toku u Nevojic, lokalita: NPP Malhotky, PLO 36. V současnosti je zde bohaté zastoupení teplomilných doubrav a dubohabřin, vzácnější jsou kulturní bory.Mimo les jsou typické pole, vinice a sady, početné jsou i fragmenty stepních lad, místy se vykytuje i katrán tatranský (Crambe tataria) .Biocenózy lad a lesíků byly nedávno značně zredukovány.

překlad myši mají pré ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Vzhledem k nepříznivému termínu jsem provedl indikační průzkum drobných savců (nalezena byla i endemická myšice malooká Cimrmanova) jako plnohodnotnou náhradu standardních postupů a také jsem dostatečně zhodnotil další potencionální rizika jako je negativní vlivy na ptáky, negativa při ochraně motýlů, migraci a. Odůvodnění Ú Z E M N Í A L O P L Á N J Z O II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU V Akce: ÚZEMNÍ PLÁN ALOJZOV Zakázkové číslo: 25 - 2007 Objednavatel: Obec Alojzov Alojzov 43 798 04 Určice Zhotovitel: Architektonická kancelář Ing. arch. Vanda Ciznerová Labská 25, 625 00 Brno tel. 547241407 e-mail: [email protected][email protected a) myšice temnopásá b) myš západoevroá c) ježek západní 9. Myšice malooká má v Čechách jediný izolovaný výskyt a to v nevelké vzdálenosti od Kladna. O jakou oblast se jedná? a) Kraluo b) Příbramsko c) Žatecko 10. Který z našich savců má jedovou žlázu, jíž omračuje svou kořist? a) rejsec vodní b) netopýr. Obecn o my ic ch. My ice jsou zv tka, kter ij i v na p rod . My ice malook je z nich nejmen . ije v ech ch i na Slovensku, v Polsku, v jihov chodn Evrop a z ejm i v Mal Asii

Stažení royalty-free Malooká (apodemus sylvaticus) na lesní v přirozeném prostředí stock fotografie 39375789 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací Stažení royalty-free Malooká (apodemus sylvaticus) stock fotografie 46054299 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací [1] Anděra, M. & Gaisler, J (2012): Myšice malooká, Apodemus uralensis (Pallas, 1811). In: Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. 158.

05.04.2011 08:18 Takový zjednodušený výtah z taxonomie hlodavců, zaměřený především na druhy žijící na území ČR, často chované v lidské péči nebo obecně známé druhy, samozřejmě, že počet druhů v jednotlivých rodech je vyšší B RYJA J. & S TOPKA P.: Je myšice malooká (Apodemus microps) monogam ním druhem?.170 B RYJA J., T KADLEC E., K ONE Č NÝ A. & H EROLDOVÁ M.: Sezónní prom ě nlivos Ještě k těm nešťastným hrabošům: Konkrétním praktickým krokem je fragmentace obrovských lánů s narušeným vodním režimem na menší celky. Důležité je nechávat část polí ladem, například v dobách.. 1 1. ZADÁNÍ A ÚVOD Zadání: Místní územní systém ekologické stability pro katastrální území Holedeč, Stránky a Veletice byl zpracován na základě spoleného zadání č MĚSTA ŽATEC a OBCE HOLEDEČ

Chovatelské stanice - Myšice malooká iFauna

Лесная мышь (cs:Myšice malooká) Летние Олимпийские игры 2000 (cs:Letní olympijské hry 2000) Литература Испании (cs:Literatura Španělska) Лумбини (cs:Lumbiní) Лунь юй ; Майами ; Майкл Майерс (cs:Michael Myers) Маммиллярия (cs:Mamilárie myšice (Myšice malooká, Myšice křovinná) s různým stupněm promiskuity, absencí CD46 proteinu a rozdílnou morfologii hlavičky spermie. Výsledky, v souhlase se zadaným cílem, pojednávají o relokalizaci IZUMO proteinu během kapacitace a spontánní akrozomové reakce, během kapacitace při indukc

CHECKLIST SAVCŮ ČR - Checklist of Czech mammals SPECIES AUTHORITY CZECH NAME ENGLISH NAME z. č. 512/1992 Sb. vyhl. 134/1996 Sb. vyhl. 395/1992 Sb Otevírací doba: Pondělí 9:00 - 13:00 Středa 13:00 - 17:00. E-mail: poradnazav.barvinek.net Telefon: +420 739 084 950 Ekologická poradna Barvínku Obecní úřad Podomí Podomí 89 683 04 Drnovic myšice malooká - Apodemus uralensis. myška drobná - Micromys minutus. potkan - Rattus novergicus. krysa obecná - Rattus rattus. bobr evroý - Castor fiber. zajíc polní - Lepus europaeus. králík divoký - Oryctolagus cuniculus. králík domácí - Oryctolagus domestica Mysz zielna, mysz małooka, myszarka zielna. Mysz zielna, mysz małooka, myszarka zielna (Apodemus uralensis) to ssak z rodziny myszowatych, podobny do myszy zaroślowej.Ogon nie jest owłosiony. Ubarwienie szarobrunatne. Od myszy zaroślowej odróżnia się bardziej szarym ubarwieniem, mniejszymi tylnymi stopami i mniejszymi uszami oraz oczami

Myšice - ATLASZVIRAT

Cette liste commentée recense la mammalofaune en Tchéquie.Elle répertorie les espèces de mammifères tchèques actuels et celles qui ont été récemment classifiées comme éteintes (à partir de l'Holocène, depuis donc 11 700 ans av. J.‑C.) [Note 1].Cette liste comporte cent espèces réparties en neuf ordres et 23 familles, dont une est « en danger critique d'extinction », une. myšice malooká, myšice křovinná Ø rostlinožraví bezobratlí - háďátka, roztoči, hmyz - jejich vysoké hustoty mohou snižovat výnosy zemědělských plodin, různě regulovány člověkem Ø masožravci a všežravci zastoupeni četnými parazity a predátor

drobných savců jako je ježek východní (Erinaceus coneolor) nebo myšice malooká (Apodemus microps). Z ptáků obývají lesnaté části krajiny běžné druhy našich pěvců, stejně tak se zde vyskytuje datel černý (Dryocopus martius), výr velký (Bubo bubo) nebo krkavec velký (Corvux corax). Skupinu plazů pa (myšice křovinná Apodemus sylvaticus, norník rudý Myodes glareolus a hraboš polní Microtus arvalis). Jednotlivé linie se statisticky významně lišily v abundanci odchycených DZS (Chí-Kvadrát 66,167; s. v. = 2; p < 0, 0001). Nejvyšší druhov

MYŠZOO | Myš zebrovaná - Lemniscomys barbarus

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel ; 6382: Neznámý: Neznámý: Letouni: Savci: 10.11.2020 18:1 Definitions of Potkan, synonyms, antonyms, derivatives of Potkan, analogical dictionary of Potkan (Czech Of the 92 mammalian species that were assessed against the IUCN Red List categories and criteria (Version 3.1., 2001), as modified by the proposal made by Gärdenfors et al. (2001), since they. Apodemus microps myšice malooká Apodemus uralensis Cervus elaphus jelen evro.

The distribution map is currently disabled. A new map solution will soon become available. In the meantime, please consult other species distribution map providers listed in the Other resources panel below Vedlejší efekty hubení jsou navíc nedozírného rozměru, protože hynou desítky dalších druhů drobných a středně velkých savců, které škody nezpůsobují (myšice malooká, myšice křovinná, rejsci, zajíci) či ptáků, pro které jsou drobní savci potravou, včetně dravců, sov, bažantů, racků

MY ZOO My ice malook - Apodemus microp

Study 410 ZOO 000 Study Guide (2019-20) flashcards from StudyBlue on StudyBlue Lebka a Myšice malooká · Vidět víc » Nac mac Fíglové Nac Mac Fíglové jsou postavy z knih Terryho Pratchetta o Zeměploše, konkrétně z knih o Toničce Bolavé: Svobodnej národ, Klobouk s oblohou, Zimoděj, Obléknu si půlnoc a Pastýřská koruna Myšice malooká. Rumaila Field Rumaila. Strawberry Fields Forever Strawberry Fields Forever. Wild Fields Divoká pole. more . stemming. Example sentences with fields, translation memory. add example. en 2 myšice. field army Armáda. field bean bob koňský, bob obecný, bob obecný koňský, bob obecný polní, bob zahradní, bílé fazolky, fazol keříčkový, fazol obecný, fazol tyčkový, fazolová semena, fazolové lusky, obyčejné fazole, strakaté fazolky, zelená fazolka Myšice malooká. více . stemming. Příklad věty s field. čeština: Myšice malooká English: Pygmy Field Mouse suomi: Idänmetsähiiri magyar: Kislábú erdeiegér polski: Mysz małooka / mysz zielna. Riferimenti . Apodemus uralensis in Mammal Species of the World. Wilson, Don E. & Reeder, DeeAnn M. (Editor) 2005

チェコ語版の「良質な記事」一覧(日本語版あり) ; チェコ語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事 サイズ サイズ比 Dějiny sociologie: 18: 69232: 社会学史: 1182: 0.02 Aegn Ksukol ocasatý (Daubentonia madagascariensis) je vzácná samotářská poloopice žijící na ostrově Madagaskar.Délka těla dosahuje 40 cm a délka ocasu dalších 40 cm. Váží okolo 2-3 kg.Doba březosti samic trvá přibližně 170 dnů. Ksukol ocasatý má krátkou plavošedou podsadní srst a dlouhé černé pesíky. Výsledkem je nahnědlá čerň Lidská stolička Zub prasete Zub (lat. dens, řec. odus) je tvrdý útvar v dutině ústní většiny obratlovců. 361 vztahy 23 Myšice (Apodemus sp.) 24 řád: Hlodavci (Rodentia) čeleď: myšovití (Muridae) Potkan (Rattus norvegicus) Krysa (Rattus rattus) Myš domácí (Mus musculus) Myšice lesní (Apodemus flavicollis) Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) Myšice malooká (Apodemus microps) Myšice temnopásá (Apodemus agrarius) Myška drobná (Micromys. něž patří např. drop velký, linduška úhorní či myšice malooká, zvy-fických druhů (stepník rudý). V některých nepřístupných místech

Diese Seite wurde zuletzt am 20. Februar 2011 um 17:42 Uhr bearbeitet. Dateien sind unter den Lizenzen verfügbar, die auf ihren Beschreibungsseiten angegeben sind GA - cs:Myšice malooká; Eumalacostraca 新軟甲亜綱 {甲殻類} Geastrum ヒメツチグリ属 {ヒメツチグリ科} Greater Ani オニオオハシカッコウ {カッコウ科} Heude's Pig オオクチイノシシ {イノシシ科の絶滅種} Large Treeshrew オオツパイ {ツパイ科 GA - cs:Myšice malooká; Western Barred Bandicoot ニシシマバンディクート {バンディクート科} 9言語版. Eumalacostraca 新軟甲亜綱 {甲殻類} Geastrum ヒメツチグリ属 {ヒメツチグリ科} Greater Ani オニオオハシカッコウ {カッコウ科 Global Biodiversity Information Facility. Free and Open Access to Biodiversity Data Druh potravy Rejsek obecný Rejsek malý Bělozubka bělobřichá Bělozubka šedá Norník rudý Hraboš polní Hraboš mokřadní Myška drobná Myšice malooká Myšice sp. Potkan Myš domácí.

Česko musí chránit masařku i jepici

Tato stránka obsahuje seznam kvalitních článků české Wikipedie, které vyhovují předepsaným kritériím.V současnosti je z celkového počtu 456 963 článků vybráno 595, tedy zhruba jeden z 768.Na samostatný seznam se přesouvají kvalitní články, které splnily přísnější podmínky pro zařazení mezi Nejlepší články české Wikipedie Varle (latinsky: testis, množné číslo varlata, latinsky: testes, hovorově: koule) je samčí pohlavní žláza obratlovců, tedy i muže Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce. Proto se oleje nerozpouštějí ve vodě. Mají také menší hustotu než voda W 2005 w nominacjach publiczności do konkursu Czeskiej Telewizji na najwybitniejszego Czecha uwzględniono Cimrmana, który zajął pierwsze miejsce w konkursie. Mimo protestów, a nawet petycji o utrzymanie bohatera w plebiscycie, telewizja anulowała wynik po konsultacji z licencjodawcą BBC, gdyż w konkursie mogły uczestniczyć tylko realne osoby

Most active pages 13 November 2009. Pages. User Ganoderma leucocontextum je houba, která byla nedávno nalezena a popsána jako nový druh z Tibetské autonomní oblasti Sichuan, která je provincií Číny (Li et al., 2015). Nový druh má černý až červenohnědý klobouk a bílé nebo krémové póry. V přírodě roste G. leucocontextum pouze na listnatém dřevě, ale již byla zvládnuta technologie jejího pěstování na. Most active pages 7 March 2010. Pages. User

Hlodavci - fotky foto | NaturfotoSeznam savců Česka – Wikipedie
 • Hra solitaire klasik.
 • Zbrojní průkaz 2017.
 • Karluv most zamky lasky.
 • Kuna lesní.
 • Obraz k vymalovani.
 • Pepřová omáčka apetit.
 • Efficient consumer response.
 • Webkamery zoo praha.
 • Kopeček rýže váha.
 • Kareta obecná potrava.
 • Dvojité náušnice stříbrné.
 • Vyboceny malicek.
 • Renault megane 4 recenze.
 • Jaguar xf rozvody.
 • Těžko po vejcích.
 • Proc si muzi sahaji na koule.
 • Vyborny parizsky salat.
 • Rapid combi.
 • Koitus youtube.
 • Fotolab pardubice sladkovského.
 • Glencoe skotsko.
 • Jezdci do kolejniček.
 • Gonioskopie popis.
 • Občanský průkaz s biometrickými údaji.
 • Sociopat test zdarma.
 • Soustava zdravotnických zařízení.
 • Metadon youtuber.
 • Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách čr.
 • Krematorium liberec.
 • Vyrazky na jazyku.
 • Grace online.
 • Voda na výplach očí.
 • Kříž tau.
 • Vodnaty stipanec.
 • Jak zapsat dítě do školy.
 • Stavba pergoly na hranici pozemku.
 • Easy project.
 • Brnění na špičce nosu.
 • Zkus se nesmát.
 • Bhagavadgíta audiokniha.
 • Porcelánová dóza na kávu.