Home

Rektor upol

Rektor jmenuje prorektory, kvestora, členy vědecké rady, jmenuje i odvolává děkany fakult, předkládá rozpočet školy a stará nejen o správu univerzity, ale také o její další směřování. Také reprezentuje univerzitu na domácím i mezinárodním poli Rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. tel.: 585 631 001 fax: 585 631 012 e-mail: rektor@upol.c Rektor UP Jaroslav Miller. Foto: Svatopluk Klesnil Pondělí 11. květen 2020, 14:02 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci univerzity, milé studentky, milí studenti, je zřejmé, že krize vyvolaná epidemií koronaviru postupně polevuje a společnost, Česká republika i celá Evropa se pozvolna vracejí k normálnímu.

Rektor Jaroslav Miller ve Studentském klubu UP. Foto: Svatopluk Klesnil Pondělí 21. září 2020, 16:19 Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás pozdravit u příležitosti nového akademického roku 2020/2021. Přeji vám v něm hodně úspěchů, radosti, motivace a entuziasmu, a to přesto. rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Sdílet Tweet. Zpět. Kontakt Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 009 lekarska.fakulta@upol.cz (sekretariát děkana) 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-lf@upol.cz. Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol.c V čele rektorátu univerzity stojí rektor. Funkční období rektora je čtyřleté a stejná osoba může tuto funkci vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období. Rektor jmenuje prorektory, kvestora, členy vědecké rady, jmenuje i odvolává děkany fakult, předkládá rozpočet školy a stará nejen o správu univerzity, ale také o její další směřování

Rektorát - UPwiki - wiki

Toto je seznam rektorů olomoucké univerzity, jejímž přímým pokračovatelem je dnes Univerzita Palackého v Olomouci.. Olomoucká univerzita vznikla v roce 1573 přiznáním univerzitních privilegií dosavadní Jezuitské akademii.Pozici Rectora Magnifica automaticky zastával rektor Jezuitské koleje, prvním na tomto postu byl Hurtado Pérez.Od padesátých let 18. století probíhal. Adresa sídla: HC Univerzita Palackého v Olomouci Šlechtitelů 813/21 779 00 Olomouc-Holice IČO 01857738 DIČ CZ01857738 hokej@upol.cz www.hokej.upol.c Rektor (z lat. rector magnificus, regere) je funkce zpravidla označující nejvyššího představitele vysoké školy.Ve školství, resp. univerzitním prostředí, se tak většinou označuje nejvyšší hodnostář vysoké nebo církevní školy.. Rektora oslovujeme formálně pane rektore, při slavnostních událostech, akademických obřadech, mu též přísluší oslovení Vaše.

Univerzitní orgány: Univerzita Palackého v Olomouc

 1. Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. | Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Podpora mladých výzkumných pracovníků a komunikace vědeckých výsledků širší veřejnosti jsou základním předpokladem dalšího rozvoje celé naší společnosti
 2. Rektor Jaroslav Miller předal dnes dopoledne jmenovací dekret novému děkanovi právnické fakulty Václavu Stehlíkovi. Dosavadní vedoucí katedry mezinárodního a evroého práva se ujme funkce 23. ledna. Ve vedení fakulty vystřídá Zdenku Papouškovou
 3. rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Sdílet Tweet. Zpět. Kontakt Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny PF UP pondělí - pátek: 9:30 - 11:30 | 13:30 - 14:30. Odkazy Základní.
 4. Dušan Šimek, první docent a poté i profesor andragogiky v České republice po roce 1990, oslavil kulaté narozeniny. Za dlouholetou činnost ve prospěch Univerzity Palackého mu při této příležitosti poděkovali Jaroslav Miller, rektor UP, Zdeněk Pechal, děkan filozofické fakulty, Miroslav Dopita, vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, a Rostislav.
 5. Rektor Univerzity Palackého každoročně uděluje ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce a sportovní výkony studentů. Tento slavnostní ceremoniál prokazuje, že univerzitu navštěvují tvořiví a soutěživí studenti, jejichž intelektuální i sportovní výkony jsou známkou pedagogické a odborné úrovně univerzity
 6. Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 088 Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) katerina.dvorakova@upol.c

rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Sdílet Tweet. Zpět. Kontakt Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzitní 244/22 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 637 111 dekanat.cmtf@upol.cz. Odkazy Základní informace Rektor UP si vyhrazuje právo určit počet oceněných odborných knih, uvedla vedoucí oddělení vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová. Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení

Rektor UP Jaroslav Miller: Univerzita v - ff

Celkem 66 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se včera uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2019 je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Sdílet Tweet. Zpět. Kontakt Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci třída Míru 117 771 11 Olomouc IČO: 61989592 +420 585 636 080 dekanat.ftk@upol.cz 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-ftk@upol.cz.

Rektor UP: Nový akademický rok společně zvládneme: Žurnál

Rektor UP: Nový akademický rok společně zvládneme

Rektor Jaroslav Miller dnes ve své pracovně předal jmenovací dekrety třem nově zvoleným děkanům fakulty pedagogické, filozofické a fakulty tělesné kultury. Dekrety převzali Libuše Ludíková, nová děkanka pedagogické fakulty, Zdeněk Pechal, nový děkan filozofické fakulty, a Michal Šafář, nově zvolený děkan fakulty tělesné kultury rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Sdílet Tweet. Zpět. Kontakt Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 976/3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 852 andrea.sperkova@upol.cz 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-fzv@upol.cz. Přírodovědeckou fakultu povede v příštích čtyřech letech jednačtyřicetiletý Martin Kubala. Rektor Jaroslav Miller ho dnes jmenoval do funkce s účinností od 1. února. Biofyzika z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum zvolil do čela fakulty akademický senát fakulty 17. ledna. Hlasovalo pro něj 11 z 21 senátorů Rektor UP Jaroslav Miller: Přeji všem úspěšný akademický rok. Jaroslav Miller. Foto: Gabriela Knýblová Pondělí 16 září 2019, 10:53 Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, už ani nespočítám, kolikátý semestr a akademický rok zahajuji od mých dřevních studentských a posléze asistentských. rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Sdílet Tweet. Back. 2020 Palacký University Olomouc | webmaster-up@upol.cz.

Rektor UP: Nový akademický rok společně - prf

Rektor UP Jaroslav Miller: Přeji všem úspěšný akademický rok 16. 9. 2019. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-up@upol.cz. Ročník 2018 Reprezentační ples Univerzity Palackého 2018 proběhl v sobotu 24. února v prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress. Slavnostním večerem účastníky provedla ředitelka Divadla Tramtárie, Petra Němečková, úvodního slova se již tradičně ujal rektor Univerzity Palackého, prof. Jaroslav Miller. V rámci předtančení se představila dvojice Monika. Tehdejší rektor J. L. Fischer začal ihned v dubnu 1946 vyjednávat s pražskými anglisty o možnosti působení absolventa Univerzity Karlovy, Ivana Poldaufa. Kolem této záležitosti se rozvinula čilá korespondence mezi Poldaufem, Trnkou, Vachkem a Fischerem, která vyústila Poldaufovým pověřením konat přednášky a cvičení na. rektor ocenil studenty Celkem 38 ocenění rozdal studentům rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu. Předání stu-dentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP, kterým si univerzita při-pomíná své obnovení v únoru 1946

Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 771 46 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol.c rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Sdílet Tweet. Zpět. Kontakt Katedra bohemistiky Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel.: +420 585 633 143 fax: +420 585 229 162 michaela.kopeckova@upol.cz. Odkazy Studijní obory; Přijímací zkoušky up-point.upol.c O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Tak jako v předchozích ročnících, přijímají návrhy na ocenění oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 1. října 2018 V rámci Akademického týdne na Univerzitě Palackého se každým rokem v únoru koná akce Daruj krev s UP / s rektorem aneb Modrá je dobrá!. Vyzýváme všechny studenty a zaměstnance Univerzity Palackého, aby přišli darovat to nejcennější, tedy svou krev

Rektor UP p. Jaroslav Miller zahájí v úterý 10. listopadu 2015 v 18:00 sérii neformálních večerů v UPointu pod názvem UP host. Role našeho hosta (a současně vašeho hostitele) se pan rektor ujal jako první, další osobnosti našeho akademického života jej budou postupně následovat. Můžete se ptá Rektor Jaroslav Miller a zástupce studentů v Akademickém senátu Univerzity Palackého Josef Kaštil položili dnes věnec ke společnému hrobu v Javoříčku. Stejně jako premiér Bohuslav Sobotka tak uctili po 70 letech oběti, kdy jednotky SS obec vypálily, muže zastřelily a ženy a děti odvlekly do nacistického Německa

Seznam rektorů olomoucké univerzity - Wikipedi

 1. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc tel.: 585 631 111 Rektor: prof. RNDr. Lubomír DVOŘÁK, CSc. tel.: 585 631 001, fax.
 2. Jeden z akademických řetězů prorektora na základě schválené žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. pro předmět kulturní hodnoty užívá rektor UP nebo prorektor, event. děkan fakulty v jeho zastoupení při cestách spojených s akademickou slavností mimo území ČR. StandartaUP (zhotovená arch
 3. chomsky.upol.cz. Uvítáme odborníka, který rozhodným způsobem a silou svého intelektu měnil a mění společnost a do značné míry ovlivňoval postoje veřejnosti ve Spojených státech i v celém západním světě
 4. Celkem 80 ocenění rozdal Jaroslav Miller při včerejším slavnostním ceremoniálu v aule pedagogické fakulty. Předání studentských Cen rektora a Čestných uznání pro autory monografií patřilo k vrcholům letošního programu Akademických dnů v duchu 70. výročí obnovení Univerzity Palackého
 5. jen rektor) i kandidáty na funkci děkana pří-slušné fakulty UP, c) účastnit se zasedání akademických senátů a vědeckých rad, pokud nejsou zasedání vě-deckých rad prohlášena za uzavřená, d) seznamovat se se zápisy z jednání akademic- kých senátů a vědeckých rad, a to včetně obsa-.
 6. Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 46 titulů publikovaných v letech 2017 a 2018. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora. Další informace

Centrum výpočetní techniky (CVT) Univerzity Palackého zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního počítačového systému UP ve sféře informačních a komunikačních technologií na podporu výzkumu, vzdělání a správy univerzity.CVT zajišťuje služby související se získáváním, zpracováním a poskytováním informací v rámci celé univerzity Studium nevede k získání žádného akademického titulu. Garantem Merrillova programu na Univerzitě Palackého je rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Administrací programu je pověřeno Zahraniční oddělení UP. Výběrovou komisi pro Merrillův program jmenuje rektor UP Katedra rekreologie byla založena v roce 1991 jako jedna ze zakládajících kateder Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která měla řešit vzdělávání odborníků pro výchovu ke zdravému životnímu stylu a otázky spojené se vzrůstajícím významem volného času pro člověka i společnost 7. Zruší-li rektor rozhodnutí děkana příslušné fakulty, vrátí v ěc d kanovi příslušné fakulty k novému pro-jednání. Právním názorem rektora je děkan příslušné fakulty vázán. 8. Vydal-li rozhodnutí o p řiznání nebo nep iznání stipen-dia rektor, m ůže sám žádosti pouze vyhov ět a rozhod-nutí změnit nebo. Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c., významný český amerikanista, literární historik a teoretik, překladatel, bývalý senátor, rektor Univerzity Palackého a prezident Central European University v Budapešti a Bratislavě. Je autorem, spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek esejů a antologií, většinou z.

Rektor informoval o situaci na Univerzitě Palackého YouTube, Facebook, univerzitní stránky. Tam všude mohli studenti a zaměstnanci UP zhlédnout v pátek 17. dubna ve 13:00 živý videopřenos, v němž rektor UP Jaroslav Miller promluvil k aktuálnímu vývoji a opatřením na Univerzitě Palackého rektor UP Ph.D prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzita Palackého v Olomouci I KFížkovského 8 | 771 47 Olomouc I T: 585 631 001 | rektor@upol.cz www.upol.cz . o Kuaanue yua40 F!fnmuor yoyfnzuuotau u vaqo aouq!A 'Inupedn 'Zeayu úapn llsyo . Created Date Rektor UP Jaroslav Miller: Přeji všem úspěšný akademický rok 16. 9. 2019. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-pf@upol.cz.

28Prohlášení vedení UP: Žurnál Online / Zpravodajství z UPDnes v ČT: Člověk akademický zblízka: Žurnál Online

Rektor UP Jaroslav Miller: Přeji všem úspěšný akademický rok 16. 9. 2019. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-pdf@upol.cz. Kurzy LL.M. jsou na PF UP pečlivě připravovány a o jejich zavedení rozhoduje rektor univerzity. Dokladem kvality každého kurzu LL.M. je také ta skutečnost, že se k jeho zavedení musí vyjádřit rovněž Vědecká rada PF UP, v níž jsou zastoupeni nejvýznamnější odborníci české právnické obce

Rektor, děkan nebo ředitel SKM navrhne zaměstnanci nebo studentovi bez zbytečného odkladu písemně způ-sob náhrady škody. Součástí písemného návrhu musí být způsob náhrady škody a lhůta, v níž má být způso-bená škoda nahrazena. 10. Dohodu o náhradě škody, na základě písemného návr-hu podle odstavce 9, uzavírá Záštitu nad festivalem převzali rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Pavel Fischer a velvyslanec Francouzské republiky v Praze J. E. p. Roland Galharague Rektor Univerzity Palackého v Olomouci +420 585 631 001, rektor@upol.cz. RNDr. Martin VÁGNER, CSc. člen Představenstva Rady Centra Ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. +420 225 106 453, vagner@ueb.cas.cz. Ing. Jiban KUMAR, Ph.D. člen Představenstva Rady Centra Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i Uehara se narodil v Kjótu a vystudoval Tokijskou obchodní univerzitu (dnešní univerzita Hitocubaši). Mezi léty 1923-1926 studoval na Vídeňské univerzitě středověkou historii. Po návratu do Japonska působil jako profesor ekonomických dějin západních zemí, později v letech 1946-1949 pracoval jako rektor na univerzitě Hitocubaši První rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef Ludvík Fischer. Josef Ludvík Fischer (vlevo) s předsedou vlády . Zdeňkem Fierlingerem (uprostřed) a Oldřichem Johnem. Vzácní hosté na slavnostním otevření olomoucké univerzity . zprava Edvard Beneš s chotí Hanou

Jaroslav Miller je český historik, od roku 2014 rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zabývá urbánní problematikou, dějinami politického myšlení a v posledním období také otázkami českého a slovenského exilu Z Wiki UPOL. Přejít na: navigace, Li Denghui (JT: 李登辉; FT: 李登輝; PY: Li Denghui, Lǐ Dēnghuī) (1873-1947) byl rektor Fudanské university v Šanghaji v letech 1917-1937

K potěšení všech dorazil na loď okupovanou absolventy UP i emeritní rektor Josef Jařab v kapitánské čepici. Ve svém milém projevu vzpomenul na některé zajímavé momenty z historie Univerzity Palackého. www.upol.cz. Tuto zprávu jste obdrželi na základě Vašeho platného členství v Klubu absolventů Univerzity Palackého Univerzita Palackého v Olomouci (latinsky: Universitas Palackiana Olomucensis) byla založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. V roce 2019 studovalo na UP téměř 22 000 studentů. V současnosti UP sestává z osmi fakult a umožňuje studium ve více než 270. Garantem jejího zdárného průběhu byl přitom rektor UP v Olomouci - prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo celkově 52 soutěžících ze všech devíti zemí střední Evropy. Třetí ročník MEMO se bude konat v září 2009 v Polsku, ve slezském městě Bialsko-Biała A protože medaile se člověk nenají a ona nijak nechutná, tak máme pro vás ještě nějaký mok z univerzitních vinic, přidal rektor oslavenci i víno. Vladimíru Holibkovi v rektorově pracovně k osmdesátinám blahopřál i děkan lékařské fakulty Milan Kolář, který mu poděkoval za 56 let vykonané práce a přidal. Jako jedny z nejúspěšnějších vědeckých pracovišť na Univerzitě Palackého v Olomouci, pořádáme konferenci, která bude svým celorepublikovým významem prezentovat vědu a její transfer tak, jak je z pozice tří VaVpI center vnímáno

rektor HC Univerzita Palackého v Olomouc

 1. Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů.Sídlí na ulici Křižkovského 8. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů (tj. osm studentů, šestnáct akademických.
 2. Rektor UP Jaroslav Miller vyhlásil 26. ročník Literární soutěže UP. Tradičně můžete soutěžit v kategoriích poezie a próza, nově je pak také otevřena kategorie komiks. Nenechávejte vaše texty v šuplíku a přihlaste je do 18. března 2020
 3. dnes sešel rektor Miroslav Mašláñ k novorotnímu piípit- ku s pracovníky rektorátu. Hodné zdraví, štéstí, úspéchtl a spokojenosti v pracovním i osobním životë popFáI také zaméstnancOm vydavatel- ství, knihovny... PFirodovédecká fakulta ZdravOtniCkýCh Ranní ptáëata, sovy a deprese Jedinci, kteii vzhledem ke svém
 4. Akademický senát přírodovědecké fakulty schválil návrh na odvolání rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera. Eskaluje tím dlouhodobý konflikt mezi fakultou a vedením univerzity. O rektorově odvolání však může rozhodnout pouze celouniverzitní velký senát, na který se přírodovědecká fakulta (PřF) obrátí po projednání návrhu s ostatními fakultami
 5. Darujte jedním kliknutím příležitost mladým vědcům a umělcům, kteří mají chuť bádat a tvořit pro rozvoj naší společnosti.Objevíte díky nim tajemství říše rostlin, zvířat i lidí. Víme například, kde vzniká Parkinsonova choroba, víme, který ptačí vytrvalec jako jediný dokáže přeletět ze severního na jižní pól, víme, jak pomoci mezinárodnímu obchodu

Rektor - Wikipedi

 1. 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc tel.: +420 585 631 111, +420 587 441 111, fax: +420 585 631 01
 2. semestru,říká rektor olomouckéUniverzity PalackéhoJaroslav Miller kvariantě,žebykdohodě nedošlo. MARTIN RYCHLÍK LN Kdyžjsme spolunajařeho-vořili, zvažovali jste s Josefem Jařabem možnost zlákatStře-doevroouuniverzitu (CEU) zBudapešti do Olomouce. Jak seto vyvíjelo? Vzhledem knapjaté situaci mezimaďarskouvládouauniver
 3. Dne 4. 11. 2020 vyhlásil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima opatřením rektora č. 46/2020 mimořádný stav na celé univerzitě, a to s účinností od 5. 11. 2020. Všechna dosud přijatá opatření zůstávají v platnosti
 4. rektorát: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. tel: 585 631 111, fax: 585 631 012. rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. tel: 585 631 001, fax: 585 631 01
 5. vyučuje kompozici a teorii kompozice, 2002 - 2008 děkanem Hudební fakulty JAMU, od 2010 rektor JAMU autor více než 50 orchestrálních, komorních a elektroakustických kompozic spoluzakladatel Ars Inkognita a Ensemble Marija
 6. Rektor Univerzity Palackého vyhlásil na podzim loňského roku Pravidla sestavování institucionálního plánu na Univerzitě Palackého pro rok 2015. V souladu s prioritou č. 3a výzvy podala naše fakulta rozvojový projekt Podpora udržitelnosti postdoktorandských pozic na PřF UP zaměřený na dofinancování pobyt
Dny dobrovolnictví UP vyvrcholí historicky druhým předáním

Olomoucké Bezručovy sady se ve čtvrtek 6. dubna rozsvítí Nočním během pro Světlušku. Benefiční běh na podporu Nadačního fondu Světluška má v České republice již pětiletou tradici, v hanácké metropoli se však poběží poprvé Naše organizace se v posledních dvou týdnech zúčastnila úžasné akce pořádané studenty UP určené pro prváky nastupující ke studiu - Seznamováku Univerzity Palackého 2015. Za naši organizaci hodnotíme akci jako mimořádně vydařenou a již nyní se těšíme na spolupráci v dalších ročnících

Vědecké úspěchy i bouřlivé změny

Nejabsurdnější poplatky za studium na UPOL. 41 To se mi líbí. Byl vám vyměřen poplatek za studium, o kterém jste si mysleli, že je to špatný vtip, pokud by ovšem nebylo myšleno vážně, že máte.. Rektor UP Jaroslav Miller: Přeji všem úspěšný akademický rok 16. 9. 2019. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-cmtf@upol.cz. Jsem rád, že cestu prošlapává Univerzita Palackého. Teologická fakulta je momentálně její nejprogresivnější součástí v oblasti výuky, přiznává rektor. Mezi atraktivní novinky se řadí i studijní program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci Roku 2008 KPES zařadila do své výuky kurz Národní model OSN (National Model United Nations, NMUN). Jedná se o povinně volitelný jednosemestrální kurz, jehož podstatou je seznámit studenty s fungováním Organizace spojených národů a s aktuálními tématy, kterým se tato organizace během svých zasedání věnuje

Nadační fond U

 1. Vážená uchazečko, vážený uchazeči, v souvislosti se zkvalitňováním průběhu přijímacího řízení na FF UP Vám nabízíme tyto zkušební testy
 2. istrátorský systém
 3. Mezi zlatými absolventy tohoto velmi silného ročníku byli např. prof. Vítězslav Bičík z Katedry zoologie, prof. Richard Pastorek, z Katedry anorganické chemie, doc. Jiří Kobza z Katedry informatiky a člen známého Stupkova kvarteta či bývalý rektor UP a někdejší děkan Přírodovědecké fakulty prof. Lubomír Dvořák
 4. Cenu převzali v listopadu 2019 rektor UP, prof. Jaroslav Miller, a prorektorka pro strategické plánování a kvalitu, doc. Hana Marešová, v Praze na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu. 6 Zdravá společnost klade mimořádný důraz na kvalitu, právě kvalitní výrobky a služby.

které se ovšem předtím rektor UK snažil odklonit do vytracena (s perspektivou obvyklého scénáře s následným deklasovaním whistleblowerů pro výstrahu všem, které by taková nekolegalita snad chtěla taky napadnout). třeba na UPOL (a zafungoval málem i na UK). Pro dosažení mého trestního stíhání byly ale opravdu. Představitelé Tovaryšstva Ježíšova v Olomouci . na synodě kněží moravské diecéze svolané v listopadu 1591 biskupem Stanislavem Pavlovským do Olomouce; zcela vlevo teolog P. Hurtado Pérez, první rektor jezuitské koleje a škol Historie katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Autoři Miloš Fňukal, Jindřich Frajer, Miloslav Šerý, Václav Toušek Technický redaktor Martin Jurek Odpovědný redaktor Jana Kreiselová Fotografie Archiv katedry geografie Vydavatel Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IČO 619 89 59 Předseda AS UP tel.: 585 634 286 e-mail: kubinek@prfnw.upol.cz Kancelář AS UP tel.: 585 631 013, e-mail: HYPERLINK mailto:puchinge@rupnw.upol.cz puchinge@rupnw.upol.cz Z á p i s č. 10/2006 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 26. dubna 2006 Přítomni: dle prezenční listiny 18 člen

Rektor jmenoval Václava Stehlíka děkanem právnické fakulty

K ö.j.: UPOL-70171/9160-2016 Vážený pane inženýre, velmi rád souhlasím s prevzetím záštity nad mezinárodní konferencí MoodIeMoot.cz 2016, která se koná ve dnech 18. — 19. Yíjna 2016 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Pieji Vám i Vašim spolupracovníküm hodné úspéchü pi-i pFípravé a prübéhu této akce 3 Směrnice děkana S - 4/2016 3 I Úvodní ustanovení Článek 1 - Předmět 1. Řád Celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (dále jen PdF UP) v Olomouci (dále jen Řád CŽV) vychází zejména ze zákona č rektor, Univerzita Palackého v Olomouci. (IVOK) https://ivok.upol.cz CENTRA KOMUNITNÍ PODPORY KP JAKO PROSTŘEDEK ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ 30.6.2015. Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015

Rektor UP Jaroslav Miller při on-line rozhovoru se čtenáři Olomouckého deníku. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. 5 /11 zpět do galerie. o vysokých školách vydá rektor UP rozhodnutí a osvědčení o uznání zahraničního vysokoškol-ského vzdělání a kvalifikace v České republice. Článek IV 1. Tímto Nostrifikačním řádem se ruší Nostrifikační řád UP č. B1-04/1-HN ve znění jeho Dodatku č. 1 v hlavní normě č. B1-05/2-HN. 2 Nejabsurdnější poplatky za studium na UPOL. 41 likes. Byl vám vyměřen poplatek za studium, o kterém jste si mysleli, že je to špatný vtip, pokud by ovšem nebylo myšleno vážně, že máte zaplatit.. České akademické hry jsou exkluzivní pravidelnou multisportovní studentskou soutěží organizovanou Českou asociací univerzitního sportu vždy ve spolupráci s vybranou univerzitou. Hry jsou zároveň také množinou akademických mistrovství České republiky vlevo nový král majálesu Jaromír 99, vpravo loňský vladař Josef Jařab, uprostřed rektor UP Jaroslav Miller Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč Prezident republiky Miloš Zeman, jmenoval v úterý 21. ledna 2014 na Pražském hradě dvanáct nových rektorů veřejných vysokých škol

Univerzita ocenila osobnosti, které se zasloužily o rozvojUP představuje Občanskou univerzitu
 • Pizza ponte.
 • Příměstský tábor brno plavání.
 • Svítidla hradec králové.
 • Multiple excels to pdf.
 • Kopr v oleji.
 • Opava anglicky.
 • Povinnou osobou dle aml zákona je.
 • Strach z nohou.
 • Měděné barvy na vlasy.
 • Diff linux.
 • 2. světová válka záminka.
 • Barový pult do restaurace.
 • Fotky z xiaomi do pc.
 • Matrika brno líšeň.
 • Český rozhlas české budějovice archiv.
 • Plavby lodí středozemní moře.
 • Modely aut škoda.
 • Svátky v izraeli 2018.
 • Bolest nohou cevy.
 • Vaporub použití.
 • Klonování sd karty linux.
 • Zpěvy z taize texty.
 • Nfc cz.
 • Alien vs predator game 2017.
 • Platy učitelů mateřských škol.
 • Quinckeho edém terapie.
 • Chrámové hospodářství.
 • Kloboučník 10/6.
 • Židovská stezka bechyně.
 • Mamma mia vis.
 • Nová česká hymna.
 • Niagarské vodopády referát.
 • Ms fotbal ženy 2019.
 • 2015 in film.
 • Hodnocení žáků kolář šikulová.
 • Gynekologicke zrcadlo bolest.
 • Monolitické integrované obvody.
 • Dluhopisy online.
 • Abramovic.
 • Vilhelm 2.
 • Pravá láska citáty.