Home

Gutenbergova diskontinuita

Diskontinuita (geologie) - Wikipedi

Gutenbergova diskontinuita. Gutenbergova diskontinuita čili vrstva Wiecherta-Gutenberga odděluje plášť Země simu a zemské jádronife v hloubce cca 2900 km. Je nejzřetelnější mezi diskontinuitami Země. Diskontinuita Lehmannové v jádr Písmeno B označuje Gutenbergovu diskontinuitu Gutenbergova diskontinuita je část zemského obalu, která se nachází v hloubce 2900 kilometrů od zemské kůry, což představuje přechod mezi spodním pláštěm tvořeného silikátovou taveninou a polotekutým jádrem tvořeným polotekutými kovy (hlavně železem a niklem). 10 vztahy

Gutenbergova diskontinuita - Uniepedi

D-vrstva (Gutenbergova diskontinuita): tvoří 3 % hmotnosti Země, hloubka mezi 2 700 km a 2 800 km. Tato vrstva je 200 až 300 km silná. Ačkoli je často počítána ke spodnímu plášti, poukazují seismická měření na to, že se chemicky liší od spodní části pláště Gutenbergova diskontinuita je část zemského obalu, která se nachází v hloubce 2 900 kilometrů od zemské kůry, což představuje přechod mezi spodním pláštěm tvořeného silikátovou taveninou a polotekutým jádrem tvořeným polotekutými kovy (hlavně železem a niklem).Mocnost vrstvy se na základě měření pohybu seismických vln odhaduje na 200 až 300 kilometrů a. Termín diskontinuita do oboru managementu zavedl Peter F. Drucker, když v roce 1968 vydal knihu Věk diskontinuity. Drucker říká, že kontinuita - ve smyslu spojitost, návaznost či nepřetržitost - ve společnosti i ekonomice skončila a nastává období zlomů, změn a nespojitosti

Planety - Země - Stavba nitra Zem

Gutenbergova diskontinuita : definition of Gutenbergova

Gutenbergova diskontinuita Zem. Text: Prof. Jan Petr nek Odkazy. Zem Roz en a aktualizovan vyd n Encyklopedie geologie m ete zakoupit v on-line obchodu esk geologick slu by Gutenbergova diskontinuita alebo D-zóna je rozhranie medzi plášťom a jadrom Zeme. Lokalizovaná je v hĺbke asi 2 700-2 900 km pod povrchom Zeme. Je charakteristická zmenou hustoty z 5,7 kg.dm −3 na 11 kg.dm −3 a zmenou rýchlosti prechádzajúcich seizmických vĺn, pričom S-vlny sa na nej odrážajú Gutenbergova diskontinuita, která představuje přechodmezi spodním pláštěm tvořeného silikátovou taveninou obohacenouo prvky kobalt, hliník a titana polotekutým jádrem tvořeným polotekutými kovy (hlavně železo a nikl). Její . mocnost se na základě měření pohybu seismických vln . odhaduje . na . 300 . kilometrů Diskontinuita je nespojitost ve struktuře Země.. Diskontinuity kůry. Diskontinuita v zemské kůře se objevuje přímo v litosférické desce.. Litosférické desky se pohybují na plastickém povrchu tzv. astenosféře přibližně jako ledové kry na vodě. Během pohybu přicházejí do vzájemných interakcí, kdy se jednotlivé desky o sebe třou a nebo se pod sebe zasouvají STAVBA A SLOŽENÍ ZEMĚ- Rozlišena na 3 geosféry :jádro, zemská kůra, plášť- Metody· a) přímé - v omezené míře do zemské kůry, lomy, doly, vrty · b) nepřímé - geofyzikální- seizmická o uměle vyvolané zemětřesné vlny, náhle mění rychlost a směr pohybu => svědčí o různém složení a odlišných vlastnostech látek zemského nitra (hustota, skupenství

Hranice jádro plášť - Wiechert-Gutenbergova (Oldhamova) diskontinuita - 2900 km. Obrovský nárůst hustoty při této hranici z hodnoty kolem 5 g/cm3 na hodnotu 12-13 g/cm3, pokles vp z 13,7 na 8,1 km/s, mizí S vlny. Povaha diskontinuity - změna chemického složení kovové jádro Fe,Ni vs. silikáty pláště Mezi vnějším a vnitřním jádrem se nachází přechodná vrstva, známá jako diskontinuita Lehmanové. Hranicí mezi jádrem a pláštěm je obdobně Gutenbergova diskontinuita. Planeta Země je obklopena atmosférou, která je tvořena vrstvou vzduchu. Atmosféra se člení na troposféru, stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru Mohorovičičova diskontinuita (označovaná jako MOHO) je plocha nespojitosti mezi zemskou kůrou a zemským pláštěm. Její hloubka pod povrchem Země je 10 - 90 km. Pod ocány je mělko, pod kontinety středně hluboko (30 - 40 km) a nejlouběji se nachází v oblastech pásemných pohoří (až 90 km) Vrstva D (Gutenbergova diskontinuita) 2890-5150: Vnější jádro: 5150-6378: Vnitřní jádro: Tloušťka kůry je proměnlivá - je tenčí pod oceány (kolem 6 km) a silnější pod kontinenty (30-40 km). Vnitřní jádro a kůra jsou pevné, vnější jádro a vrstvy pláště jsou tvárné nebo polotekuté. Jednotlivé vrstvy jsou od sebe.

Diskontinuita (Discontinuity) - ManagementMania

Gutenbergova diskontinuita. Písmeno B označuje Gutenbergovu diskontinuitu Gutenbergova diskontinuita je část zemského obalu, která se nachází v hloubce 2900 kilometrů od zemské kůry, což představuje přechod mezi spodním pláštěm tvořeného silikátovou taveninou a polotekutým jádrem tvořeným polotekutými kovy (hlavně. Gutenbergova diskontinuita. je část zemského obalu v hloubce . 2 900 kilometrů od zemské kůry - přechod mezi spodním pláštěm tvořeného silikátovou taveninou a polotekutým jádrem tvořeným polotekutými kovy . Mocnost vrstvy se na . základě měření pohybu seismických vln The core-mantle boundary (or CMB in the parlance of solid earth geophysicists) lies between the Earth's silicate mantle and its liquid iron-nickel outer core. This boundary is located at approximately 2900 km of depth beneath the Earth's surface. The boundary is observed via the discontinuity in seismic wave velocities at that depth. This discontinuity is due to the differences between the.

Učebna astronomie - ročník 3 - 3

Stavba zemského tělesa Studijni-svet

Gutenbergova diskontinuita - hranice mezi zemským pláštěm a jádrem guvernér - nejvyšší úředník ve státě který ještě patří pod jiný stát (např. Pod USA patří Kalifornie) H. harakiri - rituální sebevražda, původem z Japonska hedvábí - látka utkaná z vláken zámotku bource morušovéh Zemské jádro je jedna z geosfér nacházející se v samém středu středu Země. Začíná zhruba v hloubce 2 900 km pod povrchem a zahrnuje zhruba 31 % hmotnosti Země, na této hranici se nalézá Gutenbergova diskontinuita o mocnosti 200 až 300 km, která má, a to si pamatujme, odlišnou úhlovou rychlost Litosféra Sedláček Petr = nejsvrchnější část pevného tělesa Země (lithos = kámen, sfaira = obal) Zdroj: Snímek planety Země z Apolla 17 [online]. ©2006 STAVBA ZEMĚ V zemské stavbě vymezujeme 3 části, a to zemskou kůru, zemský plášť a zemské jádro Gutenbergova diskontinuita Mohorovièiéova diskontinuita výbér jedné odpovédi (text) Pfiiad' správnou odpovéd' Autorem tzv. seismického modelu stavby Zemë je: Charles Richter Andrea Mohoroviöiö Keith Bullen Alfred Wegener Beno Gutenberg výbér jedné odpovédi (text Gutenbergova diskontinuita - Hranice mezi pláštěm a jádrem Země. Diskontinuita Lehmannové v jádru - Hranice mezi vnějším a vnitřním jádrem Země. jádro; Vnitřní vrstvy. kůra - Oceánská kůra je 5-15 km tlustá, tvoří ji horniny bohaté na silikáty a hořčík, její hustota představuje 3,2 g/cm³. Pevninská kůra je 30.

Vrstva D (Gutenbergova diskontinuita) 2700-2890: J dro: 2890-5150: Jad rko: 5150-6378: Tlou ka k ry je prom nliv - je ten pod oce ny (kolem 6 km) a siln j pod kontinenty (30-40 km). Vnit n j dro a k ra jsou pevn , vn j j dro a vrstvy pl t jsou tv rn nebo polotekut Jednotlivé slupky jsou vzájemně odděleny diskontinuitami (náhlými změnami RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ SEISMICKÝCH VLN), z nichž nejvýznamnější jsou MOHOROVIČIĆOVA DISKONTINUITA a Gutenbergova diskontinuita, oddělující plášť od jádra

Hranicí mezi jádrem a pláštěm je obdobně Gutenbergova diskontinuita. Průměrné složení jádra je 86,2 % železa , 7,25 % niklu , 0,40 % kobaltu , 5,96 % síry a ostatní siderofilní prvky mají 0,04 % Stavba nitra Země - text pro Skládankové učen

100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků: Praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě Amy Buttner pdf ulozt Venu e, druh planeta slune n soustavy, ob haj c Slunce ve st edn vzd lenosti 108,2 mil. km. Ob hne jej jednou za 224,7 dn Hranice jádro plášť - Wiechert-Gutenbergova (Oldhamova) diskontinuita - 2900 km Obrovský nárůst hustoty při této hranici z hodnoty kolem 5 g/cm3 na hodnotu 12-13 g/cm3, pokles vp z 13,7 na 8,1 km/s, mizí S vlny. Povaha diskontinuity - změna chemického složení kovové jádro Fe,Ni vs. silikáty pláště Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka pokrývá v hlavních bodech problematiku zemských vrstev a speciálně litosféry a seznamuje s předmětem zájmu vědního oboru geologie.Část věnovaná litosféře zpracovává téma pohybu litosférických desek a zemětřesení jako jeho důsledku a.

diskontinuita - ABZ

Gutenbergova diskontinuita. Průměrné složení jádra je 86,2% železa 7,25% niklu 0,40% kobaltu , 5,96% síry a ostatní siderofilní prvky mají 0,04%. Obsa Jednotlivé slupky jsou vzájemně odděleny diskontinuitami (náhlými změnami rychlosti šíření seismických vln), z nichž nejvýznamnější jsou Mohorovičićova diskontinuita a Gutenbergova diskontinuita, oddělující plášť od jádra Země je třetí planeta naší sluneční soustavy, počítáno z pohledu od Slunce, od kterého je vzdálena v průměru 150 miliónů kilometrů a je zatím jedinou známou planetou, na které existuje život. Z našeho pozemského pohledu se nám může naše planeta zdát jako obrovská, s nekonečným oceánem vzduchu, avšak astronautům se jeví spíše jako maličká modrá planeta s.

překlad plášť ve slovníku češtino-katalánština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte cs Gutenbergova diskontinuita čili vrstva Wiecherta-Gutenberga odděluje plášť Země simu a zemské jádronife v hloubce cca 2900 km. WikiMatrix. ru Граница Гутенберга, или граница Вихерта-Гутенберга — зона разделения слоёв Земли,. Kde leží Gutenbergova diskontinuita? Kde leží zemská kůra, jaká je její mocnost? Kde leží Mohorovičičova plocha diskontinuity? Jak lidé poznávali a dnes poznávají složení Země? Co je to litosféra? Jaké jsou typy lit. desek, po jaké vrstvě se pohybují? Názvy lit. desek. Jaké jsou typy pohybů lit. desek a co jejich. Gutenbergova diskontinuita - plocha nespojitosti. Zemská kůra. je nejsvrchnější geosférou. mocnost (tloušťka) dosahuje 6 - 70 km. tvořena sloučeninami křemíku a kyslíku. od pláště je oddělena Mohorovičičovou diskontinuitou - plocha nespojitosti (MOHO Mezi kůrou a pláštěm je to Mohorovičičova diskontinuita (Moho), mezi pláštěm a jádrem Gutenbergova diskontinuita (nejmenuje se po vynálezci knihtisku, ale po americkém seizmologu!). Řez zemskou kůrou a svrchním pláštěm. POHYB KONTINENT

Jednotlivé vrstvy jsou od sebe odděleny diskontinuitami (náhlými změnami rychlosti šíření seismických vln), které jsou zřetelné v seismických záznamech; nejznámější z nich je Mohorovičičova diskontinuita, oddělující kůru a vnější plášť, a Gutenbergova diskontinuita, která odděluje zemský plášť od jádra Mezi zemskou kůrou a svrchní vrstvou pláště je vyvinuta další diskontinuita - Mohorovičičova plocha a další významná nespojitost je mezi pláštěm a jádrem - Gutenbergova plocha, kde dochází k náhlému snížení rychlosti podélnýc Compre online Desková tektonika: Kontinenty, Středooceánské hřbety, Tektonické desky, Vrásnění, Vývoj zemského povrchu, Zemětřesení, Zlomy, Evropa, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços Rychlost vln je v některých oblastech snížena o 5 až 10%, 30 až 120 km (oceánská litosféra). To je způsobeno různými hustotami a viskozitou astenosféry. Hranice (kde seizmické vlny zpomalují) je známá jako diskontinuita Gutenbergova, která je vzhledem k jejich společné hloubce považována za vzájemně spojenou s LAB

Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..

此svg文件的png预览的大小:509 × 500像素。 其他分辨率:244 × 240像素 | 489 × 480像素 | 611 × 600像素 | 782 × 768像素 | 1,042 × 1,024像素 hmotnosti Země,nejvyšší podíl zde mají Fe a Ni.Na hranci mezi jádrem a pláštěm se nachází Gutenbergova diskontinuita (mocnost asi 300 km).Průměrné složení jádra je 86,2% Fe,7,25% Ni,0,40% Co,5,96% S,0,04% ostatní prvky Desková tektonika: Kontinenty, Středooceánské hřbety, Tektonické desky, Vrásnění, Vývoj zemského povrchu, Zemětřesení, Zlomy, Evropa [Zdroj Wikipedia. Koncepty. Tato teorie byla poprvé navržena J. Tuzo Wilson v roce 1963 a dále rozvíjí W. Jason Morgan v roce 1971. perem pláště je předpokládal, zejména tehdy, pokud Hot Rock nukleuje na Gutenbergova diskontinuita a vzlíná zemského pláště stává diapir v na zemská kůra.Zejména koncepce, že pláště pláště jsou vzájemně pevně fixovány a ukotveny na hranici jádra a.

Petrologie - Zemské těles

Gutenbergova diskontinuita - Geologická encyklopedi

plášť translation in Czech-Russian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Mohorovičičova diskontinuita neboli Mohorovičičova plocha nespojitosti představuje geologicky přechod zemské kůry a svrchního pláště. Pod kontinenty se průměrně vyskytuje v rozmezí 20-90 km, pod oceány pak 10-20 km. Jedná se první významnou nespojitost v rychlosti šíření seismických vln, protože v tét Nikl (chemická značka Ni, lat. Niccolum) je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov. Slouží jako součást různých slitin a k povrchové ochraně jiných kovů před korozí Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poz

Video: Litosféra, litosférické desky Studijni-svet

Gutenbergova diskontinuita - Geologick encyklopedi

 1. Property Value; dbpedia-owl:abstract A descontinuidade de Gutenberg é a superficie de descontinuidade que marca a separación entre o manto inferior e núcleo externo da Terra, situada a uns 2 900 km de profundidade
 2. Most active pages 1 January 2019. Pages. User
 3. Gutenbergova diskontinuita - Wikiwan
 • Ford uk update sync.
 • San pedro usa.
 • Jezero medard koupání.
 • 9x19 cena.
 • Box extraliga.
 • Jednoduchý recept na lilek.
 • Myčka na nádobí 50 cm.
 • Pablo escobar manzelka.
 • Trnky brnky 2017.
 • Co je vegan.
 • Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy 2012.
 • Šíření červotoče.
 • Bmw f 850 gs cena.
 • Blade runner 1982 recenze.
 • Jak levne zpevnit svah.
 • Náhradní díly na baterie grohe.
 • Výkup vlny alpaka.
 • Hplc dad.
 • Nepříjemné stavy po marihuaně.
 • Jordánsko dovolená 2019.
 • Přívěsný vozík za motocykl.
 • Ethen.
 • Bohumil hrabal dílo.
 • Likvidace tesaříka.
 • Kouzlo levitace vysvětlení.
 • Látky brno kobližná.
 • Prodam vrata.
 • Severské krimi filmy online.
 • Mučení zvířat.
 • Sladovna písek mraveniště.
 • Pracovní plošiny tažené.
 • Začínáme soustružit.
 • Úprava vody v bazénu.
 • Plechová vrata dvoukřídlá.
 • Bhagavadgíta výklad.
 • Skleníkový efekt mechanismus.
 • Broukej tabulka.
 • Tescoma 20%.
 • Plněné papriky jinak.
 • Pluto znak.
 • Peronospora révy vinné postřik.